AQUA USA – Vi Sinh Xử Lý Đáy Và Nước, Giảm Các Khí Độc

Thành phần:

  • Độ ẩm: 10%
  • Bacillus spp: 4×1010 cfu/kg
  • Bacillus megaterium: 1,5×1010 cfu/kg
  • Bacillus licheniformis: 2×1010 cfu/kg
  • Bacillus polymyxa: 0,5×1010 cfu/kg
  • Nitrobacter sp: 1,5×107 cfu/kg
  • Pseudomonas stutzeri: 2×107 cfu/kg
  • Chất đệm (dextrose) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Xử lí nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu.

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá, động vật thủy sản thải ra. Thức ăn dư thừa dưới đáy ao giúp giảm các khí độc H2S, NH3, NO2 trong ao nuôi.

KLT: 227g/454g