EDTA SUPER – Xử Lý Phèn, Hạ Phèn, Kim Loại Nặng Ao Nuôi Tôm Cá

Thành phần:

  • Độ ẩm: 10%
  • EDTA: 29%
  • Sodiumthiosulfate: 10%
  • Chất đệm: vừa đủ 1kg

KLT: Bịt 5kg, xô 5kg

Công Dụng:

Hạ phèn, xử lý kim loại nặng

Làm giảm độ cứng của nước trong ao nuôi