BKC80 – Sát Trùng Ao Nuôi, Thiết Bị Dụng Cụ, Điều Trị Nhiễm Vibro

Thành phần:

  • Hyamine 3500 – 80%
  • Ethyl Alco: 10%
  • Dung môi vừa đủ: 1000ml

KLT: 1lit

Công dụng:

Sát trùng Ao nuôi, Thiết bị Dụng cụ

Điều trị vibro, cắt tảo gây hại