POND 01 – Chuyên Xử Lý Khí Độc NO2, NH3, H2S, Màu Nước Đẹp

Thành phần:

  • Saccharomyces cervisiae:2,3×108 cfu/kg
  • Bacillus spp: 3,6×108: cfu/kg
  • Bacillus licheniformis: 1,6×108 cfu/kg
  • Bacillus subtilis: 2 x108 cfu/kg
  • Nitrosomonas app: 1,2 x108 cfu/kg
  • Lactobacillus acidophilus: 1,5×108 cfu/kg
  • Amylase: 5000UI/kg
  • Độ ẩm: 10%
  • Protease: 5000 UI/kg
  • Chất đệm(dextrose) vừa đủ 1kg

Công dụng:

Chuyên xử lý khí độc NO2, NH3, H2S

Duy trì màu nước đẹp

KLT: 227g – 454g

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon