YUCCA ZEO EDTA BAC – Thuốc YUCCA Xử Lý Nước, Hấp Thu Khí Độc

Thành phần:

  • Độ ẩm: 10%
  • Saponin (từ yucca): 1,58%
  • Al2O3: 11-11,5 %
  • K2O: 2,3-2,32 %
  • CaO: 2,5-2,6 %
  • Na2O: 1,75-1,8 %
  • SiO2: 69-71 %
  • MgO: 0,95- 1 %
  • Chất đệm (bột tacl) vừa đủ 1kg

KLT: 10kg, 15kg, 20kg

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon