Mô hình điểm nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao có thể được hỗ trợ 300 triệu đồng

Để thực hiện phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Long An đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao.

Mô hình điểm nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nếu đáp ứng đủ các điều kiện có thể được hỗ trợ 300 triệu đồng
Mô hình điểm nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao nếu đáp ứng đủ các điều kiện có thể được hỗ trợ 300 triệu đồng

Theo đó, mức hỗ trợ một lần 50% tổng kinh phí thực hiện mô hình điểm nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/mô hình, 30% tổng kinh phí thực hiện mô hình nhân rộng nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/mô hình.

Theo quy định, điều kiện để được hỗ trợ chính sách trên thì doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình nuôi tôm nước lợ trong vùng quy hoạch trên địa bàn các huyện Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ có tổng diện tích ao tối thiểu 0,5ha (đối với hộ gia đình), tối thiểu 0,3ha (đối với doanh nghiệp, HTX). Đối với nuôi tôm trên bể có thể tích bể ít nhất là 500 m³, có ao/bể lắng đảm bảo chứa đủ nước cấp cho ao nuôi.

Ngoài ra, nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao như quy trình nuôi 2 – 3 giai đoạn, ứng dụng và phát triển công nghệ xử lý môi trường bằng các chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát môi trường ao nuôi và quản lý sức khỏe tôm nuôi, ứng dụng các bộ kít phát hiện nhanh bệnh, các chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh,…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định trên là một trong những chính sách hỗ trợ của tỉnh Long An về việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn 2021-2025.

Lê Đức

Nguồn : vietlinh.vn

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon