DIROTA – Diệt Tảo, Rong, Sát Khuẩn, Sát Trùng Trong Ao Nuôi

Thành Phần:

  • CuSO4 (min): 40.000 mg/kg
  • Độ ẩm (max): 10%
  • hất mang ( bột khoáng) vừa đủ: 1kg

Công dụng: 

Diệt các loại tảo độc, rong, nấm, ngoại kí sinh trong ao

Diệt các loại ốc, hến, con hai mãnh vỏ

KLT: 1KG