PRODINE 99 – Diệt Khuẩn, Virus, Sát Trùng Dụng Cụ Ao Nuôi Tôm, Cá

Thành phần:

  • Iodine complex:  90%
  • Dung môi ( cồn và nước) vừa đủ :   100%

Công dụng: 

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Sát trùng dụng cụ ao nuôi tôm, cá

Thể tích: 1000 ml