HI-DINE 99 – Diệt Khuẩn, Diệt Virus, Sát Trùng Trong Ao Nuôi

Thành phần:

  • Ethoxylated Nonylphenol Iodine complex: 90%
  • Dung môi vừa đủ: 100%

Công dụng:

Không ảnh hưởng sức khỏe Tôm Cá & Môi trường

Diệt khuẩn, Diệt virus, Sát trùng

Thể tích: 1000 ml